Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

I 2019 er der generalforsamling den 14. marts hos SAGRO i Herning.

 

Dagsorden for generalforsamlingen vil du finde på siden over arrangementer ca. 3 uger før generalforsamlingen.
Årsrapport for 2018 vil være på hjemmesiden ca. en uge før generalforsamlingen.