Registrering af biomasse – Ikast Biogas

Den 1. september var der stiftende generalforsamling i Leverandørselskabet Ikast Biogas AMBA. Mere end 80 landbrug har ved starten tilkendegivet, at de ønsker at være leverandør til Ikast Biogas A/S.

Da bestyrelsen sammen med partnere er startet forundersøgelser og projektering af størrelsen på anlægget, er det vigtigt at kende de forventede leverancer af biomasse.

Leverandører til Ikast Biogas kan indberette forventede leveringer – klik her

Ny leverandør

Er du ikke tidligere oprettet som leverandør, men ønsker yderligere informationer om Ikast Biogas, kan du rette henvendelse til Politisk sekretariat – klik her