Herning er proaktiv på vandløbsvedligehold

Udgivet d. 21-06-2018

Herning-Ikast Landboforening har store forventninger til en forsøgsordning omkring vandløbsvedligeholdelse, som Herning Kommune sætter i værk i år. Over en 4 måneder lang sommerperiode bliver en ekstra tilsynsperson tilknyttet. Vedkommende får til opgave at føre tilsyn og at følge op på henvendelser. Derudover vil de enkelte vandløbslaug blive tilbudt et opstartsmøde forud for sæsonen - i et forsøg på at få lodsejerne tættere på tilrettelæggelsen af vandløbsvedligeholdelsen.

Vurderer kommunen, at den personalemæssige opnormering på området bliver en succes, vil ordningen blive gjort permanent fra 2019.

- Det er godt at se, at Herning proaktivt imødekommer landmændene på det her felt. Falder det positivt ud, er det bestemt erfaringer, som vi gerne ser andre kommuner tager op, siger landboretsrådgiver Helle Borum fra SAGRO.