Vand er afgørende for vækst

Udgivet d. 09-11-2018

Vand er afgørende for vækst

Ved det netop afholdte delegeretmøde var der fokus på alle de områder der kan være med til at sikre en indtjening på vore landbrug. Sven Agergaard, formand for Herning Ikast Landboforening havde indlæg om vigtigheden af at vi kan vande vore afgrøder optimalt – se nedenstående

Mange har i 2018 søgt om fornyelse af deres vandingstilladelser, om nye boringer eller om mere vand, end den eksisterende tilladelse gav mulighed for.

Vi har helt overordnet set oplevet stor velvillighed fra vores kommuner fra nord til syd, og der er givet mere vand i alle de tilfælde, hvor kommunen, ud fra den nugældende administrationspraksis har vurderet, at det var muligt.

Det betyder jo ikke, at vi ikke stadig har ønske om en smidigere tilgang til mere vand, når tørken rammer.

I Taskforce Markvand gruppen arbejder vi fortsat på, at der skal være adgang til det vand, man har behov for.

Landbrug & Fødevarer og Seges har bakket op hele vejen, og vi arbejder tæt sammen i forsøget på, at opnå en enklere og mindre restriktiv tilgang til vandet.

For at dette arbejde skal lykkes, er det helt og aldeles afgørende, at alle I, der vander, støtter op om vores arbejde ved at håndtere indberetninger om forbrug og ansøgninger om fornyelse eller mere vand med største seriøsitet.

Så husk det nu. Indberet årets vandforbruget inden 1. februar 2019.

Markvand er som resultat af arbejdet kommet med som en del af tørkepakken.

Regeringen og aftaleparterne til Hjælpepakken har lovet, inden 1 juli næste år, at komme med en lovændring, der giver kommunerne mulighed for hurtige at kunne give kortvarige vandindvindingstilladelser.

Det bliver rigtig spændende at se resultatet.

Jeg vil opfordre formandskabet til at holde regeringen op på deres løfte. Et løfte, der ikke koster statskassen en kr. Tværtimod vil det kunne bidrage endnu mere til vores velfærdsstat.

Virkeligheden herude er jo, at tager de vandet, kan de også ligeså godt lukke for strømmen.

På delegeretmøde i L&F i Herning, havde Sven Agergaard indlæg om nødvendigheden af, at vi fortsat kan vande vore afgrøder optimalt.

På mødet blev Sven valgt som 1. suppleant til primærbestyrelsen i L&F.

Hvis du vil se mere fra delegeretmødet så klik her >>