Nyhedsbrev august 2020

Første del af høsten blev varm!

 

Her midt i endnu en ”regntid” glæder vi os over al det korn og halm, som kom tørt i hus. Hvem havde troet at vi skulle få så hurtig og nem en høst efter så våd og kold sommer?

Regnen var kærkommen til majsen, men nu ser det ikke ud til at ville stoppe igen. Vi må håbe på endnu en tør periode, så de sidste afgrøder kan komme i hus, og vintersæden kan blive godt etableret.

Efterafgrøderne har igen år været den store bekymring, men de fleste nåede at få den etableret til tiden. Vi arbejder stadig på at få smidiggjort reglerne.

Corona præger stadig vores liv, men produktionen af fødevarer fortsætter (næsten) uændret.

Ved årets sommerudflugt nød vi godt af en perfekt sommeraften ved Karup Å. De omkring 60 deltagende fik både mark- og stald-vandring samt lækker mad fra grillen. 

Vi håber at kunne gennemføre efterårets arrangementer, naturligvis under de anbefalede forholdsregler.


 

Pesticidfri dyrkning i boringsnære beskyttelsesområder

 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring de almene vandforsyninger er nu fastlagt, og de fleste steder vil det betyde pesticidfri dyrkning i fremtiden. Frem mod udgangen af 2022 er det muligt at indgå frivillige aftaler mellem lodsejer og vandværkerne. Vi tror på at de frivillige aftaler er at foretrække, da det giver mulighed for individueller aftaler omkring arealet, ønsker om skovrejsning eller etablering af ny natur og den økonomiske kompensation.

Vi starter ud med et informationsmøde for berørte lodsejere d. 1. september i Birk. Vi forventer der kommer flere dialogmøder med kommunen og lodsejere. 

Efter 2022 overgår opgaven til staten, hvorefter der forventes et generelt forbud mod pesticider i BNBO.

Vil du se BNBO områderne på kort kan du bruge nedenstående vejledning.

 


 

Affaldsindsamling den 19. september

 

I forbindelse med Affaldsindsamlingen har Landbrug & Fødevarer, valgt at støtte op om Danmarks Naturfredningsforenings vigtige sag, for at holde vores natur ren og mindske affald smidt i naturen.

Hvordan gør du?
Har du et sted nær dig, hvor du tænker naturen har brug for en kærlig hånd, så går du ind på https://www.affaldsindsamlingen.dk/affaldsindsamling-19-sept/tilmelding-lordag/ og opret en indsamling (du skal først oprettet et login). Skriv Landbrug & Fødevarer indsamling + sted i emnefeltet. Sidste frist for oprettelse af en indsamling er den 30. august.

Ønsker du at afholde indsamlingen på et andet tidspunkt, er du også velkommen til det. Danmarks Naturfredningsforening lægger blot ekstra tryk på synligheden netop den 19. september.

Registrering af resultat
Danmarks Naturfredningsforening holder deres registreringssystem åbent hele 2020. Det vil sige, at uanset hvilken dato jeres indsamling ligger, så kan I indtaste jeres resultater på affaldsindsamlingen.dk og dermed være en del af årets landsresultat.

 Læs mere på https://www.affaldsindsamlingen.dk/


 

Mød Anne Paulin

 

”Hvad skal dansk landbrugsjord bruges til i fremtiden?”

Du er inviteret til "kaffebords-møde" med Anne Paulin, medlem af Folketingen for Socialdemokraterne og valgt i Ikast, Skive.

Der er mange forskellige ønsker og interesser for anvendelse af arealer i det åbne land. Det handler om placering af ny natur, skove, solceller, vindmøller eller nye vejanlæg og byudvidelser.

Men er der fortsat plads til dansk landbrugsproduktion af fødevarer og foder i fremtiden?

Kom og hør Anne Paulins oplæg om fremtidens anvendelse af landbrugsjorden. Deltag i debatten omkring køkkenbordet hos næstformand i Herning-Ikast Landboforening, Lars Høgh Jensen. 

Den efterfølgende drøftelse kan også handle om vandmiljøet, kvælstofregulering på dyrkningsfladen, og overløb af spildevand fra byerne, efterafgrødekrav og meget mere.

Mødet foregår den 28. september 2020 kl. 15.00-17.00 hos Lars Høgh Jensen, Over Isen Vej 7, 7430 Ikast.

Husk tilmelding her.


 

Hjælp os i kampen mod § 3-forbuddet

I juni måtte vi trods store protester og skarpe faglige argumenter se regeringen med rød bloks opbakning vedtage et forbud mod at gødske og sprøjte § 3-arealer. Vi lovede ved vedtagelsen, at vi ville fortsætte kampen, fagligt og juridisk, og i så lang tid frem som nødvendigt. 


Er du en landmand hårdt ramt af forbuddet, har vi brug for dig i den indsats. Vi vil i næste uge gerne byde dig til møde i en ny erfagruppe. 


Erfagruppen skal blandt andet give input til Landbrug & Fødevarers videre arbejde med at få omstødt eller ændret de nye regler, som vil få meget store konsekvenser for en række landmænd.


Formålet med erfagruppen er at sikre en tæt dialog mellem de berørte landmænd og Landbrug & Fødevarer i forhold til de kommende indsatser på området. Erfagruppen vil bidrage til erfaringsudveksling hårdt ramte landmænd imellem og mellem medlemmerne af gruppen og Axelborg. På den måde sikrer vi, at I konstant er opdateret om den seneste udvikling på området, og vi kan tilpasse interessevaretagelsen til de faktuelle forhold hos jer.


Mødet finder sted

  • Onsdag den 2. september 2020 kl. 12.30 – ca. 16.00, hos VELAS, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
  • Tilmelding til mødet skal ske til Lene Christiansen på lech@lf.dk senest fredag den 28. august 2020
  • Vi overholder selvfølgelig alle forholdsregler i forhold til COVID-19.


Det foreløbige program ser sådan ud: 

  • Ankomst og sandwich
  • Velkomst og introduktion til gruppen (formål m.v.)
  • Den nye lov – L&F’s arbejde med lovforslaget og lovændringens indhold / betydning
  • L&F’s fremadrettede juridiske og politiske indsats på § 3
  • Hvad gør man nu som ramt landmand?
  • Opsummering, tak for i dag og kommende møde

Vi håber, du har tid til at møde op, men skulle markarbejdet kalde, håber vi at høre fra dig på anden måde.


 

Sæt kryds i kalenderen

 

Følgende medlemsarrangementer er planlagt:

 Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk