Nyhedsbrev februar 2023

Nyt fra formanden

 

Dagens lyse timer er i tiltag og foråret er på vej selvom stormen Otto kortvarig viste tænder forleden. Planlægningen af den kommende vækstsæson er i fuld gang. Vi kan se frem til en forhåbentlig god vækstsæson.

Jeg øver mig hver dag. Forsøger at se det gode i dagligdagen og tage ja hatten på. Tænker man kun på det negative med krig, jordskælv og ødelæggelser samt politiske urealistiske målsætninger bliver man trist i sindet. CO2-afgift og PFAS.

Det glæder mig, at landbrugsskolerne har øget elevtilgang. Der er flere unge, der tilvælger landbruget, selvom vi ikke altid har været lige gode til at fortælle de gode historier om vores erhverv. Ja nogle gange føler vi, at vi skal forsvare os hele tiden. Vi skal huske på ikke at føle os som ofre og vise svaghedstegn. Dem er der ingen, der vil bruge tid på. Vi kan ranke ryggen og være stolte over vores erhverv, som brødføder verden og er så vigtig en spiller i løsningen på alle klimaudfordringerne.

Husk at ca. 70% af den danske befolkning mener Landbruget fylder tilpas i samfundet.

Mandag, den 21. marts 2023, kl 18.00 afholder vi traditionen tro foreningens årlige generalforsamling. Her gør foreningen status over året der gik, ligesom vi også drøfter planer for foreningens virke i det nye år. Man kan kalde det årets formelle højdepunkt i foreningens årshjul.

Denne gang er der flere bestyrelsesposter som kommer til at skifte hænder, og det er værd at huske på at en vis løbende udskiftning i en bestyrelse er godt. Det rummer kimen til ny udvikling i foreningen - ofte i nye retninger og med friske kræfter. Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at stille op til en plads i bestyrelsen, hvis man har tid og lyst – og hvis man kan tænke sig at deltage i et netværk, som på mange måder gør en forskel, men også vil kunne udvide ens egne horisonter.  

Endelig vil jeg nævne, at der den 27. februar afholdes årsmøde for L&F Kvæg i Herning. Her skal landboforeningerne vælge fire bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på årsmødet, som holdes i forbindelse med kvægkongressen. I den forbindelse vil jeg gerne opfordre de af vores medlemmer som deltager her til at stemme på Jesper Arnth, som stiller op til bestyrelsen. Jesper er bestyrelsesmedlem i Sydvestjysk Landboforening og stiller op til sektorbestyrelsen.

Bedste hilsner fra Sven Agergaard – Formand for Herning-Ikast Landboforening.


 

Nytårsarragement med Per Pallesen – et samarbejde mellem Landbosenior og Herning-Ikast Landboforening

 

Velbesøgt nytårarrangement - ”Osse li’ på en studs”!

150 var mødt op hos SAGRO i Herning for at høre instruktør og skuespiller Per Pallesen fortælle om sit liv.

Han blev folkeeje som den flabede tjener Boldt i Matador – en figur, han byggede på en virkelig karakter fra hjembyen, Aars.

Per Pallesen var også gennem adskillige år drivkraften bag Hjørring Revyerne. Her opfandt han den legendariske figur ’Mathiesen’ med hinkestenene, alpehuen og det uforløste forhold til fru Christoff spillet af Tommy Kenter.

Bag nytårsmødet stod Herning LandboSenior, Hedeboernes seniorklub, Ikast-Bording Landbosenior og Herning-Ikast Landboforening


 

Medlemsarrangement – Energibesparelser og energiproduktion på bedriftsniveau

 

Torsdag aften, den 19. januar 2023 var Herning-Ikast Landboforening i samarbejde med LandboUngdom vært ved medlemsarrangementet ”Energibesparelser og energiproduktion på bedriftsniveau”.

Begivenheden fandt sted hos SAGRO i Birk ved Herning – og 44 deltagere var fremmødt til begivenheden. Formand Sven Agergaard bød velkommen hvorefter Rasmus Gøther Frost, SAGRO gav en overordnet orientering om årsagerne til den nuværende energikrise og konsekvenserne deraf for de danske landbrugsbedrifter.

Herefter fulgte et indlæg af Gunnar Schmidt, Energi- og teknikrådgiver, Byggeri & Teknik I/S, Herning om muligheder for besparelser på omkostningerne til indkøb af el hvoraf flere kunne sættes i gang allerede i morgen. Det handlede bl.a. om flytning af dele af elforbruget til billigere tidspunkter på døgnet, da elprisens udsving over døgnets timer gør det økonomisk fordelagtigt at flytte elforbrug – hvis praktisk muligt – fra dyre tidspunkter på døgnet til billigere tidspunkter.

Herefter fulgte en orientering om muligheder for egenproduktion af el med eksempler fra praksis – solcelleanlæg og husstandsvindmølle. Efter kaffen orienterede Rasmus Gøther Frost, SAGRO om generelle overvejelser når man skal i gang med sol- og vindenergiprojekter – fra idé til etablering. Større anlæg, principansøgninger, projektudviklere og kontrakter/forhandlinger – og endelig om myndighedernes tilgang til ansøgninger om etablering af egenproduktion af energi af energi.

Blandt deltagerne var landmænd fra Herning-Ikast Landboforening og fra SAGRO’s øvrige medejerforeninger samt lokale politikere. Indlæggene gav anledning til mange spørgsmål og fællesdrøftelser deltagerne imellem. Interessen for produktion af energi er stor i landbrugserhvervet!


 

Medlemsarrangement – Klimadag i Aulum

 

60 landmænd blev klogere på hvordan de sænker bedriftens klimaaftryk. Som det sidste i en række af 25 arrangementer der er afholdt rundt i hele landet, bød SAGRO og SEGES Innovation velkommen til Klimadag i Aulum, den 31.januar.

En række oplægsholdere kom med forskellige bidrag til klimadagsordenen, og de fremmødte lærte om klimaværktøjet ESGreen Tool. Med det kan landmanden beregne klimaaftrykket på bedriften og understøtte valgene af klimatiltag.

På dagen var der mulighed for at beregne udledningen af drivhusgas fra den enkelte landmands egen bedrift og få en aktuel status på klimaaftrykket.

Landmand Jacob Sig Hansen fra SN Agro ved Ejstrupholm fortalte om sin motivation for at arbejde med klima og bæredygtighed på bedriften.

Jacob var også en del af et panel, som de fremmødte kunne stille spørgsmål til om landbrugets grønne omstilling.


 

Medlemsarrangement – Årligt vandløbsmøde

 

Torsdag den 9. februar 2023 afholdt Herning-Ikast Landboforening sit årlige fælles vandløbsmøde med deltagelse af medlemmer af SAGRO’s ejerforeninger, lokale vandløbslaug, Herning- og Ikast-Brande Kommune m.fl.

Til årets møde var der fremmødt knap 100 deltagere inkl. indlægsholdere. Aftenen blev indledt med faglige indlæg bl.a. om klimalavbunds- og vådområdeprojekter (SAGRO), anvendelse af mejekurv til vandløbsvedligeholdelse (Herning Kommune) og endelig ”vandløbsnærer arealer og den gode økologiske tilstand for vandløbene” (Ikast-Brande Kommune). Herefter var der opsamling og drøftelse af de fremlagte emner samt valg blandt lodsejerne til Herning Kommunes Grønne Råd.

I aftenens anden del var der møde i de enkelte vandløbslaug – først med deltagelse af de respektive kommunale medarbejdere på vandløb, og dernæst med afholdelse af generalforsamling i de vandløbslaug hvor det var relevant.

En hyggelig, faglig og produktiv aften i vandløbenes tegn.

Kommende arrangementer

 

Økologisk Årsmøde i Herning, den 23. februar 2023, kl. 19.00 - for alle medlemmerne i ejerforeningerne bag SAGRO.

Læs mere og tilmeld her: HERNING – Økologisk årsmøde (sagro.dk)

 

Generalforsamling – tirsdag, den 21. marts 2023, kl. 18.00 – ca. 22.00

Kom til generalforsamling i Familielandbruget VEST-Jylland hos SAGRO i Birk, Herning og tag en ledsager med.

Læs mere og tilmelding her: HERNING – Generalforsamling i Herning-Ikast Landboforening 2023 (sagro.dk)

 

AULUM – Økonomiaften 2023, den 28. februar 2023, kl. 19.00

I samarbejde mellem SAGRO og de fem ejerforeninger inviteres du til økonomiaften

Læs mere og tilmeld her: AULUM – Økonomiaften 2023 (sagro.dk)

Kontante medlemsfordele

 

Gør brug af de mange medlemsfordele - aldrig før har vi haft så mange medlemsfordele som nu! For mange af jer, vil brugen af disse medlemsfordele langt overstige det, der betales i kontingent.

Læs mere om de mange medlemsfordele her.

F.eks. kan du få 25 % rabat på skitøj ved www.billigt-arbejdstøj.dk

 

 

Hjælp din nabo, din kollega eller din egen efterfølger på gården til at blive medlem i Herning-Ikast Landboforening

 

Foreningen tilbyder nye medlemmer gratis prøve-medlemskab indtil juli 2023 – med alle medlemsfordele det vil indbefatte!

Det er en god måde at ”prøve et medlemskab af landboforeningen af på”, hvis man er i tvivl om hvad det vil kunne betyde for en at være en del af dette fællesskab og sikkerhedsnet.

Hvis du kender nogen som bør vide lidt mere om hvad Herning-Ikast Landboforening er, og hvad vi arbejder for, så se på nogle af de informationsmaterialer du kan finde her: https://www.h-i-l.dk/bliv-medlem/

I 2022 var Herning-Ikast Landboforening blandt de landboforeninger med mindste nedgang i medlemstal – set på landsplan. Lad os fortsætte det gode arbejde for at bevare en stærk forening!

 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk rådgiver
Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk