Nyhedsbrev november 2021

Tillykke til alle valgte til byråd og regionsråd!

 

Kommunalvalget er vel overstået. Tillykke til alle valgte til byråd og regionsråd. Særligt stort tillykke til vores to borgmestre i Herning og Ikast-Brande Kommuner: Dorte West og Ib Lauridsen.

Vi håber på fortsat godt samarbejde med vores kommunale politikere, da gode erhvervsvenlige rammevilkår for landbruget naturligvis er et vigtig fokusområde for landboforeningen.

Årets delegeretmøde blev i år afholdt fysisk i Herning. Det var tydeligt at alle var glade for at kunne mødes til en snak.

Opbakningen til formand Søren Søndergaard efter hans første år som formand var tydeligt at høre på de langvarige og intense klapsalver. Formanden har også haft en stejl læringskurve med alle de udfordringer, der er smidt på hans bord. Men vi er alle glade for at Søren har fat i roret og sikrer os en stærk samlet organisation.

Der var besøg af flere ministre og politikere og her kommer et par citater fra delegeretmødets talerstol:

”Nogen siger, at dansk landbrug hører fortiden til. Men det passer ikke. Landbruget er fremtidens erhverv og bør behandles som sådan.” Fødevareminister Rasmus Prehn.

”Landbrugsaftalen er den største og bredeste aftale for landbruget siden Kanslergadeforliget i 1933. Vi kan både bevare et landbrug, der er konkurrencedygtigt og verdensførende inden for klima og miljø.” Miljøminister Lea Wermelin.

”Den danske fødevareproduktion er dybt forankret i Danmarks DNA. Fødevareproduktionen gør Danmark til det, vi er. Lev med det! LA-formand Alex Vanopslagh.

”Min vision for den danske fødevaresektor er, at vi skal være hele verdens fødevarelaboratorium. Vi skal udvikle de teknologier og metoder, resten af verden kan lære af. Så kan vi være et reelt forbillede og foregangsland.” Venstres Jakob Ellemann-Jensen.

Indgåelsen af landbrugsaftalen var første halvleg. Anden halvleg bliver implementeringen. Landbruget går en spændende tid i møde, og vi håber det bedste...

 


 

175 års Jubilæumsfest

 

I anledning af Herning-Ikast Landboforenings 175 år jubilæum i 2021 planlægger foreningen at afholde en forskudt jubilæumsfest, den 4. februar 2022, kl.17.30.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi planlægger en festlig aften med dejlig mad, underholdning, musik og dans.

Den endelige invitation fremsendes senere, og det vil fremgå hvordan du tilmelder dig.

Vi glæder os til at byde dig og evt. ledsager velkommen til vores jubilæumsfest i MCH Herning Kongrescenter.

Prisen pr. deltager bliver kr. 250,-


 

Er du vores nye kandidat til bestyrelsen?

 

Måske er du kandidat til en plads i bestyrelsen for Herning-Ikast Landboforening i fremtiden?

Din landboforening ledes af en bestyrelse bestående af 9 aktive landmænd. Der afholdes ca. 10 årlige bestyrelsesmøder i Birk, Herning i dagtimerne, møder med lokale politikkere fra byråd og folketinget samt en del medlemsarrangementer af både politisk og social karakter. 

Du får nyeste viden fra L&F, mulighed for politisk indflydelse både lokalt og nationalt, samt et fagligt og socialt netværk.

Nye bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. I 2022 er det tirsdag den 21. marts i Herning. 

Vi ønsker diversitet i bestyrelsen og opfordrer alle aktive medlemmer, uanset alder, køn, politisk overbevisning og bedriftstype, til at opstille.

Du kan få mere information om bestyrelsesarbejdet og opstille dit kandidatur hos formand Sven Agergaard på mobil: 4082 4488.


 

Rigtige mænd m/k er landmænd!

 

Der var faglige input og smil på læben da Herning LandboUngdom og Herning-Ikast Landboforening inviterede til møde på Agroskolen i Herning.

Lindy fra TV-programmet ”Rigtige mænd” var det særlige trækplaster og mere end 100 landmænd og -kvinder deltog i arrangementet.

Aftenen var naturligvis også en perfekt anledning til at mødes med kollegerne, og det hele foregik i hyggelige rammer på Agroskolen i Herning. Traditionen tro langede LandboUngdom grillpølser samt øl og vand over disken inden programmet gik i gang.

Første indlæg var fra Jacob Sig Hansen, bestyrelsesmedlem i Herning-Ikast Landboforening. Jacob fortalte om sit liv som landmand i selskabskonstruktion med sin far, og bestyrelsesmedlem i Herning-Ikast Landboforening – og om hvordan landbrugsproduktionen og foreningsarbejdet går hånd i hånd i hans hverdag. Særligt politisk indflydelse, netværk og sparring fremhævede Jakob, som vigtige årsager til at arbejde i landboforeningens bestyrelse.

Næste indlæg var fra virksomhedsrådgiver Christian Primdahl fra SAGRO, som blandt andet gav gode råd til både unge og ældre landmænd om etablering og generationsskifte. Opfordringen var at udarbejde ”Entry”-strategi blandt de unge og ”Exit”-strategi blandt de etablerede i god tid.

- Måske skal viden og kompetencer også generationsskiftes i fremtiden, hvor strukturudviklingen fortsat peger på stadigt større produktionsenheder eller ”small scale” nicher, sagde han. Særligt til de unge havde han tre vigtige råd at gå efter: Uddannelse, erfaring og opsparing.

Aftenens hovednavn var Lindy Aldahl – kendt fra TV-serien ”Rigtige Mænd”.

I foredraget ”Før og Efter Rigtige Mænd” fortalte Lindy om sin livsstilsændring og sjove anekdoter fra programserien ”Rigtige Mænd”, der handlede om at få Lindy og fire andre jyske håndværkere i form til at gennemføre en off-road triatlon.


 

 

Muligt lavbundsprojekt Bølling sø

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet inviterede til informationsmøde om undersøgelse af mulighederne for et lavbundsprojekt langs Bølling Sø Kanal ved Engesvang.

Informationsmødet for de berørte lodsejere om undersøgelse af mulighederne for et lavbundsprojekt på en strækning langs Bølling Sø Kanal ved Engesvang i det nord-østlige Ikast-Brande kommune, blev afholdt den 18. november 2021 i Engesvang Hallen. Foruden Naturstyrelsen og Herning-Ikast Landboforening, var der godt 20 deltagere til  mødet – de fleste berørte lodsejere, som var nysgerrige på emnet. På mødet fortalte Naturstyrelsen om baggrunden for lavbundsprojekter og om, hvad en for-undersøgelse af mulighederne i området vil indeholde: At belyse områdets tekniske, biologiske og ejendomsrelaterede forhold, for at afklare om det er muligt og hensigtsmæssigt i fremtiden at gennemføre et lavbundsprojekt.

Det primære formål med lavbundsprojekter er at mindske tab af klimagasser til atmosfæren. Det gøres ved at kulstofrige lavbundsjorder tages ud af landbrugsmæssig drift (ekstensivering) og ved at stoppe dræning så der oprettes en mere naturlig grundvandsstand på arealerne. Dette vil samtidig gavne naturforholdene i området og bidrage til at mindske tab af kvælstof til vandmiljøet. Gennemførelse af et eventuelt lavbundsprojekt er baseret på frivillig deltagelse fra lodsejerne. Projekterne kan gennemføres ved hjælp af jordfordeling, køb af erstatningsjord, salg/køb af projektjord eller ved at lodsejeren modtager økonomisk kompensation for permanent udtagning.


 

Ny gratis deltids lederuddannelse

 

Deltidsuddannelsen er målrettet dig, der ikke har mulighed for at deltage i en fuldtidsuddannelse.

Måske har du egen landbrugsvirksomhed, er mellemleder med produktions- eller medarbejderansvar, eller måske er der andre årsager til at deltidsuddannelsen ved siden af dit landbrugsjob bare passer dig bedst.

Uddannelsen er for dig, der er uddannet landmand, er fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring. Samtidig skal du være nysgerrig på mere og være parat til at afse tiden til et studie samtidig med dit job i erhvervet.

Uddannelsen er gratis, og er ikke SU-berettiget.

Med udgangspunkt i din daglige gang i landbrugsvirksomheden arbejder du med de tre fagområder i uddannelsen: Produktionsstyring, Praktisk Personaleledelse og Produktionsøkonomi.

Opstart er 1. februar 2022, og du er færdiguddannet produktionsleder slut december 2022. Undervisningen er primært online med få fremmødedage.

I vores område udbydes deltidsuddannelserne på Agroskolen Hammerum – www.agroskolen.dk

Fordel for medarbejderen: Tag en deltids-lederuddannelse, mens du fortsat arbejder. Undgå SU.

Fordel for arbejdsgiver: Fasthold og dygtiggør din medarbejder.

Læs mere her: https://landbrugetslederuddannelser.dk/


 

Nytårsmøde med Johannes Langkilde

 

Kom og hør foredraget ”Min fætter er høvding i Samoa” med den kendte TV-reporter Johannes Langkilde fredag den 7. januar 2022 kl. 13.30, Birk Centerpark 24, 7400 Herning.

Som barn fik Johannes Langkilde at vide, at han havde familie på en fjern stillehavsø. At der tilmed var en ægte høvding iblandt. Det lød som noget fra et børneeventyr, og for Johannes blev historien aldrig til mere end noget, han talte med sine forældre om som en pudsighed.

20 år senere står Johannes som korrespondent i USA i byen Philadelphia, hvor det demokratiske parti skal kåre Hillary Clinton som deres præsidentkandidat. Den delegerede fra Amerikansk Samoa er intet mindre end høvding Fagafaga Daniel Langkilde, som skal overbringe stemmerne fra det amerikanske territorie. Som var det arrangeret af skæbnen, befinder Johannes sig pludselig ansigt til ansigt med den fjerne fætter, som netop er hans blodsbeslægtede familie fra Samoa.

Det bliver begyndelsen på en eventyrlig, personlig opdagelsesrejse, der et par år senere bringer Johannes Langkilde, hans hustru og to børn til Samoa, for at afdække den fantastiske historie om hvordan hans forfader i 1800-tallet endte med at stifte en stor familie på de polynesiske øer.

“Min fætter er høvding i Samoa” er en overraskende, opløftende og nær beretning om, hvordan Johannes Langkilde møder sin store, polynesiske familie og sammen med dem efterforsker deres fælles historie.

Johannes og hans familie udvikler tætte bånd med de mange samoanske Langkilder, og oplever under sin opdagelsesrejse den fantastiske samoanske kultur helt tæt på. Eksempelvis hvordan man begraver sine døde i forhaven og placerer dem i imponerende, iøjnefaldende monumenter.

Tilmelding efter først til mølle her eller på telefon 7021 2040.

Pris: 150 kr pr. deltager, som betales kontakt eller med mobilepay ved indgangen. Der serveres kaffe og kage.

 

Arrangementet er lavet i samarbejde med  Herning LandboSenior, Hedeboernes Seniorklub og Ikast-Bording LandboSenior.

 


 

Medlemsfordele

 

Shop lækre design-, mærke- og julevarer til spotpriser. Find årets julegaver eller forkæl dig selv – vi har noget for enhver smag.
Fordelsshoppen bugner af lækre kvalitetsprodukter – som altid til ekstra gode priser.

Link til fordelshoppen: https://lfshop.borgbigumshop.dk/da/login

Login og kode finder du, som medlem, i mailen med dette nyhedsbrev.

Du finder alle opdaterede medlemsfordelene her


 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk