Nyhedsbrev januar 2021

Mod lysere tider

 

Hvor tiden dog flyver afsted! Årets første måned er allerede ved at gå på held. Hvis vi forbinder vinter med sne og frost, så er det ikke blevet til meget, men i skrivende stund har vi den flotteste sol og frost. Frost der gavner både jorden, udvintringen af efterafgrøder, og regulering af sygdommer og skadedyr.

En ting er dog sikkert – vejret går mod lysere tider. Det håber jeg så sandelig også vi gør på det landspolitiske plan.

Sikke et mørkt efterår vi har været igennem. Vi har valgt politikere til i fællesskab at varetage alle borgernes interesser, styre os ud i fremtiden og løse vores udfordringer.

Vi lever midt i en alvorlig pandemi, som har været årsag til, at et helt erhverv er fjernet, og mange andre har det svært. Alligevel bruger politikerne mere tid på at spænde ben for hinanden og pleje deres eget ego, ”Me too” og personlige poster. Vi presser hinanden unødigt meget for vores egen vindings skyld og bruger utrolig meget tid på meningsløse politiske slåskampe. Internt og eksternt. Stress er ved at blive en folkesygdom – også hos politikere, som jo er ganske almindelige mennesker.

Der skal være plads til forskellige holdninger, men nogle gange spilder vi hinandens tid med at trække tingene i langdrag. Hvor kunne mange bruge tiden bedre sammen med familien, hvor vi jo meget passende kan hygge os med gode, sunde, danske råvarer! Og skal vi så ikke lade det være op til den enkelte, hvor meget oksekød man har lyst til?

Det glæder mig at vi har kollegaer, der igen vil være med i L&F-familien. Vi står bl.a. over for store udfordringer med vandmiljøplan 3. Vi har jo samme mål og vi kommer bedst i mål ved at stå sammen.

Vi står også over for et kommunalvalg, hvor der er tradition for at samarbejdet er bedre i vores to kommuner. Vi skal også værne om det lokale demokrati, og vi vil fra landboforeningen opfordre til, at I er aktive i de forskellige opstillingsmøder, der kommer i den nærmeste fremtid. Måske er det noget for dig at komme ind i lokalpolitik?


 

Kommunalvalget 2021

 

Lad os få landbrugets egne folk ind i byrådet i vores kommuner!

Årets valgkamp er i gang, og vi ser en klar fordel ved at folk tæt på vores erhverv, som kender landbrugets udfordringer på tæt hold, bliver stemt ind i byrådene.

Landboforeningen yder ikke økonomisk støtte til politiske partier eller personer.

Vi vil dog opfordre jeres virksomhed eller jer selv til at støtte netop det parti, eller den person I sympatiserer med – gerne en, der ved lidt om vores erhverv.

Herning-Ikast Landboforening inviterer til vælgermøde når vi igen kan mødes.


  

Har du humusjorde med reduceret N-kvote?

 

Vær opmærksom på nye regler på JB 11-jorde, hvor kvælstofkvoten reduceres med 50 kg N/ha. Kortgrundlaget er gammelt, og der kan være fejl i registreringerne.

Med teksturanalyser kan JB 11 blive ændret til JB 1, eller nye inddelinger af markerne kan reducere problemet.

Tal med din planteavlsrådgiver om mulighederne på din ejendom.

Læs mere om problematikken her


 

Valg til sektorbestyrelsen L&F Kvæg

 

Den 1. marts afholdes virtuelt årsmødet for L&F Kvæg. I den forbindelse skal landboforeningerne vælge deres repræsentanter til sektorbestyrelsen for L&F Kvæg. 

Landboforeningerne skal vælge 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Personer vælges for 2 år ad gangen til at varetage sektorens interesser. 

Medlemmer som vil afgive deres stemme skal tilmelde sig senest 23. februar kl. 9.00

Valget foregår digitalt, og derfor er det også nødvendigt, at man tilmelder sig på forhånd, hvis man vil stemme til bestyrelsesvalget. Tilmelding til valget foregår på kvaegkongres.dk. Link til selve afstemningen sendes til den e-mail og det mobilnummer, som opgives ved tilmelding. Der kan stemmes via egen smartphone, tablet eller PC.

Tilmeldingen er nødvendig for at L&F kan verificere at medlemmet er medlem af en landboforening og har kvæg.

Kandidater kan opstilles frem til 11. februar kl. 9.00
Både kandidater, der ønsker genvalg, og nye ansigter skal opstilles for at komme på stemmesedlen. Der kræves 5 stillere for at være opstillingsberettiget. Fristen for opstilling er 11. februar kl. 9.00. Det vil sige, at kandidater og deres stillere skal være indberettet elektronisk på vores kandidathjemmeside inden denne deadline.

For at opstille skal man være aktivt medlem af en landboforening, være mælke- eller oksekødsproducent samt have 5 stillere.

Opstillingen sker via kandidatside på kvaegkongres.dk På kandidatsiden har kandidaterne mulighed for at motivere sig selv og bede stillere om støtte.

Der anvendes samme IT-system, både til opstilling af kandidater og til afvikling af valg, som blev brugt ved Delegeretmødet 2020.


 

Grønt Danmarkskort i Herning Kommune

 

Herning Kommune har nu offentliggjort ”Grønt Danmarkskort” og Kommuneplan 2021-2032.

 

Særligt udlejninger omkring ”potentiel natur” kræver lodsejeres opmærksomhed.

Du kan finde udpegningerne her: https://kommuneplan2021.herning.dk/planer-for-kommunen/det-aabne-land/groent-danmarkskort

 

Kommunen har planlagt et temamøde omkring Grønt Danmarkskort d. 3. marts kl. 16.00-18.00 på biblioteket i Herning.

Hvis du vil have indflydelse opfordres du til at møde op.


 

Til vandløbslaugene i Herning og Ikast-Brande Kommuner

 

Aflysning af vandløbsmøder i 2021.

Grundet Corona og de nyeste restriktioner ser vi os nødsaget til at aflyse årets vandløbsmøde, som var aftalt til 9. februar 2021 i Herning.

Vi ser det ikke som en mulighed, at samle så mange mennesker fra forskellige steder under de nuværende forhold.

Vi vender tilbage med en dato i 2022.


 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk