Nyhedsbrev oktober 2020

Mink og Covid-19

 

Minkavlere og borgere i en lang række berørte kommuner i det midt- og vestjyske er i disse dage ramt af stor usikkerhed omkring Covid-19 i minkbranchen og regeringens håndtering heraf.

Situationen er alvorlig på kort sigt, hvilket også er dokumenteret i medierne de seneste uger. Men fremtiden for minkbranchen og selve genrejsningen er bestemt også i stor fare, hvilket vil være en erhvervsmæssig katastrofe for vores kommuner.

Vi nærer en reel frygt for minkerhvervets eksistensgrundlag og vil gerne appellere til, at den nuværende aflivningsstrategi af raske besætninger indenfor 7,8 km-zonen straks justeres, ellers mister vi mange veldrevne virksomheder og personlige livsværker.

Regeringens strategi indebærer, at ikke alene minkene på de smittede farme, men samtlige mink i en zone på 7,8 km omkring den smittede farm skal slås ned. En håndtering, som både mangler faglig begrundelse og samtidig risikerer at knuse en branche med mange arbejdspladser og en årlig eksport på ca. 5 mia. Mink-branchen beskæftiger sammen med følgeindustrien flere tusinde personer hvoraf en stor del kommer fra vores kommuner.

Folkesundheden kommer naturligvis i første række, men her er faglighed sat til side. 

Sammen med de midtjyske borgmestre har vi sendt en opfordring til fødevareministeren om at ændre strategien.

For alle avlere er det et enormt mentalt pres. SAGRO med foreninger tilbyder gratis krisehjælp til de berørte. Læs mere her.


 

Virtuelle medlemsmøder

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne afprøve et nyt og dynamisk koncept med virtuelle medlemsmøder. Ikke for at aflive det traditionelle fysiske medlemsmøde, men for at give medlemmerne et indblik i maskinrummet på Axelborg og SEGES på trods af udfordringer med at mødes fysisk for tiden. Og så er det da også smart, at man kan deltage på medlemsmødet uanset om man befinder sig på kontoret, har lyden i øret mens man kører i traktoren eller gør noget helt tredje. 

De virtuelle medlemsmøder bliver afholdt løbende henover efteråret og vinteren, og vil have et kortere format med oplæg om og spørgsmål til et aktuelt politisk emne - og en samlet varighed på ca. 45 minutter. 

Vi håber, at de løbende virtuelle medlemsmøder vil være en håndsrækning til alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne, som kan være med til at sikre, at alle føler sig godt klædt på til de faglige samtaler og diskussioner med medlemmerne.

En række af on-line møder

Der vil blive en helt række af on-line møder, og de første er allerede afviklet. Du kan stadig nå at følge nr. 3:

De to først kan du se eller gense via disse link:

 

Hvad betyder det for os som landmænd?

Du bliver opdateret på den politiske udvikling for aktuelle sager og udvider dit kendskab til de faglige udfordringer i erhvervet.

Bliv klædt på til snakken med din nabo og andre kollegaer om de udfordringer landbrugs- og fødevareerhvervet står med aktuelt og på en længere bane. Samtidig bliver du opdateret på, hvordan Landbrug & Fødevarer arbejder for dine interesser og kan stille spørgsmål til oplægsholderen om det aktuelle emne.


 

Glyphosat

 

Debatten om glyphosat med aktivstoffet RoundUp fortsætter. 

Senest blandt andet i Coops blad Samvirke, der i lighed med mange andre modstandere af stoffet fremhæver, at WHO tilbage i 2015 meldte ud, at de mente glyphosat måske er kræftfremkaldende. 

Det studie er imidlertid det eneste, der kommer til den konklusion, og der er i flere udenlandske medier rejst kritik af det datamateriale, som WHO benytter i sin analyse.

Det har hverken Samvirke eller andre kritikere følt trang til at delagtiggøre deres læsere i. Landbrug & Fødevarer har klaget til Samvirke, og den proces kører videre.

Flere myndigheder har frikendt stoffet for at være kræftfremkaldende. Det gælder blandt andet EU's fødevareagentur EFSA og vores egen Miljøstyrelse. 

Modstandere af glyphosat har også hævdet, at glyphosat er hormonforstyrrende. Dette ligger der dog heller ikke noget videnskabeligt belæg for.

Hvad betyder det for os som landmænd?

  • Når medierne skævvinkler historie og forvrider fakta, går Landbrug & Fødevarer til kamp mod fremstillingerne, så befolkningen ikke får forkerte opfattelser af dansk fødevareproduktion.  
  • Vi bruger med god samvittighed glyphosat i vores moderne og klimaeffektive landbrug. Men den generelle skepsis mod anvendelse af pesticider er på ingen måde ovre, og derfor skal vi gøre os umage for at bruge så lidt som muligt og så meget som nødvendigt.

 

Som formand vil jeg kæmpe for fortsat brug af glyphosat i DK, og appellerer til at alle bruger midlet med omtanke ud fra devisen: "Så lidt som muligt og så meget som nødvendigt".


 

Vandrådsarbejdet 2019-2020 er afsluttet

 

Vandrådene har afsluttet deres arbejde. Miljøministeriet mener, at der er behov for at forbedre vandmiljøet i Danmark og vandrådene har i den forbindelse medvirket til at prioritere de indsatser, som kan implementeres i vandløbene. Helt overordnet skal der fjernes spærringer i vandløbene, så fiskene har adgang langt op i vandløbssystemerne, ligesom der skal laves strækningsbasserede indsatser, så fisk, planter og smådyr får bedre levebetingelser. Det er dog vigtigt at understrege, at kommunerne først skal i dialog med lodsejerne inden arbejdet med vandløbsforbedringerne går i gang. Ligeledes er der ingen tvang i projekterne – lodsejerne har retten til at sige nej.
Arbejdet vil stå på over seks år fra 2021 til 2027.


 

LandmandsPension

 

Niels Rasmussen har valgt at være meget åben vedrørende sit sygdomsforløb, og han har også sagt ja til at stille op og fortælle om, hvordan LandmandsPension i den sammenhæng har hjulpet ham med at bevare det økonomiske overblik, og dermed i realiteten hjulpet ham bedre gennem behandlingerne. Se filmen her

Læs mere her


 

Fordelsshop

 

Stå skarpt i efteråret. I denne måned er der eksklusive jakker og veste fra Nimbus Nordic i fordelsshoppen. Jakkerne er designet i Danmark og det kan ses og mærkes på både design og funktionalitet.

Det er snart jul og derfor skal der ryddes op på lagrene i Fordelsshoppen, så der kan blive plads til julevarer. En masse gode ting er sat ekstra meget ned i Outlet, og så er der fri fragt.

Læs mere her.

Medlemmer af landboforeningen har modtaget rabatkoden på mail.


 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk