Nyhedsbrev juli 2020

God sommer!

Sommeren er over os. Genoplukning efter corona har snart normaliseret livet. Landbrugspolitikken er igen i omdrejninger og både vigtig og alvorlig.

Vi kan se frem i mod nye Vandplaner, endnu flere kvælstofstramninger og restriktioner på §3. 

Erhvervet har hårdt brug for lobbister og politikkere, der er landbruget venligt stemt, både nationalt og internationalt.

Godt at Landbrug & Fødevarer igen er klar til kamp.

Læg mærke til sommerens kampagne, som sender en hilsen ud i sommerlandet til danskerne, der i år "genopdager" smukke Danmark, og sender et skulderklap til Jer primærproducenter med tak for lækre og gode fødevarer. 

Jeg ønsker alle en god sommer! Med håbet om at I får tid til lidt ferie.


 

Vi sidder forrest i klimabussen

Tilbage i marts – før covid-19 fyldte vores hverdag – deltog jeg i Tænketanken Frejs workshop om klima. En workshop fordelt over tre forskellige adresser med deltagelse af 105 landmænd. Resultatet blev to kataloger med landmændenes egne klimaløsninger, ét katalog til politikerne og ét til landmændene. Kataloget til landmændene indeholder 24 tiltag, som kan sættes i værk med det samme. Det kan for eksempel være at kombinere brug af virkemidler fra økologisk og konventionel drift som varierede sædskifter og reduceret jordbehandling, præcisionslandbrug og det kun at producér fødevarer på robuste jorde. I sidste uge blev katalogerne fremlagt på Egeskov Slot for partiernes fødevareordfører. Der var en god og positiv stemning med en tro på vilje til løsninger.


 

Mogens Jensen på besøg i stalden

Den 15. juni havde jeg besøg af Mogens Jensen og Fødevarestyrelsen, som ville se på eksportfaciliteter og dyretransporter. JEg glæder mig over at ministeren giver sig tid til at komme ud og se hvordan vi opstalder vores dyr, og hører om svineproducenters udfordringer.

Jeg gentog flere gange, at der er os som landmænd, der har den største interesse i at dyrene bliver forsvarligt transporteret. Vi leverer en vare, som køberen skal være tilfreds med i et gensidig kundeforhold. 

Mogens var lydhør, men ville ikke slække på den kontrol, som den tidligere regering midlertidig havde indført med virkning fra 1. januar 2019. Til gengæld vil han kun gå efter de svineproducenter der udlevere grise, som ikke er transport-egnede og som derfor vil få ekstra kontrol. Vi talte også om den urimelige egenbetaling, der er på kontrol besøg på 839 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Mogens Jensen vil dog genoverveje kravet om ekstra højde til mellem etagerne på lastbilerne.


 

Yderligere kvælstofstramninger til landbruget

Miljøministeren og Fødevareministeren har netop præsenteret dansk landbrug for en regning på 100-200 millioner kroner for at skærpe nitratindsatsen.

Det har forståelig nok skabt en del frustration rundt i vores medlemskreds, hvor mange spørg sig selv om hvornår vi for alvor "sætte hælene i".

Der har været en del forvirring omkring Landbrug & Fødevarer indsats i denne proces. I Landbrugsavisen den 4. december kunne man læse at Landsformandskredsen har besluttet en firepunktsplan omkring reduktionsmålene for kvælstofudledning, herunder krav om efterafgrøder.

Det ene punkt var et retligt spor udfra antagelsen om, at det faglige grundlag er alt for tyndt til, at pålægge landmanden store og fordyrende krav om efterafgrøder. Landbrug & Fødevarers advokat Håkon Djurhuus informerede i marts om sagen. Der ledes nu efter en konkret case, som vurderes at kunne vinde en sag i retten.

Processen er i gang, men det tager tid at forberede. Går Landbrug & Fødevarer den retslige vej skal vi vinde, ellers bliver det kun værre. Der træffes beslutning den 15. september om sagen skal for retten.


 

Kvægundtagelsen - four more years

Det er første gang siden 2012, at Danmark får en kvægundtagelse for fire år. De to seneste kvægundtagelser har kun været to-årige.

Fødevareminister Mogens Jensen udtaler, at forlængelsen er et tegn på tillid til den danske kvælstofregulering. Ifølge ministeriet forlænges kvægundtagelsen på uændrede betingelser hvilket også viser, at Kommissionen er trygge ved vores håndtering af kvægundtagelsen

Kvægundtagelsen giver danske kvægbrug mulighed for at dække en større del af deres kvælstofbehov med husdyrgødning. Nitratdirektivets hovedregel er, at der maksimalt må tilføres 170 kg kvælstof pr. hektar pr. år. Med kvægundtagelsen kan kvægbrugere ansøge om at bruge op til 230 kg kvælstof pr. ha.

Til gengæld skal kvægbrugene leve op til særlige miljøkrav, som bl.a. er krav om afgrøder med høj kvælstofoptagelse og lang vækstsæson og analyser af pløjelaget for kvælstof og fosfor hvert 4. år De særlige miljøkrav skal sikre, at der ikke sker en merbelastning af vandmiljøet med nitrater i forhold til en grænse på 170 kg N.


 

Sommerudflugt til Karup Å

Kom med til en hyggelig aften med landbrug, fiskeri og badning i Karup Å.

Alle medlemmer af Herning-Ikast Landboforening med ledsagere og børn er velkomne.

Torsdag den 6. august kl. 18.30. 

Vi mødes hos Jørgen Lund Jensen, Karupvej 21 B, 7540 Haderup

Dagens program:

  • Rundvisning på Jørgens kvægejendom
  • Vi går langs markerne til Karup Å
  • Undervejs kigger vi på majs, korn og græs ved planteavlskonsulent Peter Sibert
  • Lystfisker Jan Snejbjerg fortæller om Karup Å og lystfiskeri
  • Vi griller lækker aftensmad
  • Børnene kan fiske – husk fiskegrej
  • Der må bades i åen, hvor der også er en vandrutchebane – husk badetøj

Tilmelding senest mandag den 3. august kl. 12.00 på 7021 2040 eller her.

Pris: 100 kr. Børn under 14 år er gratis.


 

Regeringen og støttepartier forbyder at sprøjte, pløje og gøde beskyttet natur

Trods massive protester fra Landbruget er loven om dyrknings-restriktioner på §3 nu vedtaget. Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2022. 

Det er en meget ærgerlig sag. Vi oplever i dag i samfundet et stigende fokus på natur og biodiversitet. Landmænd vil meget gerne gøre en indsats, men forbuddet på § 3 arealer kan blive en alvorlig kæp i hjulet for dette. Mange landmænd vil nemlig opleve det som et tillidsbrud, at reglerne nu bliver ændret. Da Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992, blev landmænd forsikret, at de kunne fortsætte den drift, de havde på de enge, der dengang blev beskyttet af den nye lov. Hvis det tilsagn nu fjernes uden erstatning og med store tab til følge, så vil mange landmænds tillid til offentlige myndigheder og politikere lide (endnu) et knæk. Landbrug & Fødevarer vil nedsætte erfagruppe med berørte landmænd.


 

Deltag i undersøgelse om skovlandbrug

Undersøgelsen omhandlende landmænds opfattelse af træer i landbruget. Projektet skal sammenligne svenske og danske forhold.

Det tager 10-15 minutter at udfylde og består af spørgsmål omhandlende din bedrift, efterfulgt af spørgsmål omhandlende forskellige landbrugsaspekter i produktion. Spørgeskemaet er tilgængeligt indtil den 17. juli, og kan tilgåes via dette link.

Bag projektet står Carolina Yang, kandidatstuderende på Sveriges Landbrugsuniversitet.


 

Fordelshop - lange lyse sommeraftener

Sommeren er for alvor over os, og vi drages mod haven, terrassen og altanen. I Landbrug & Fødevarers fordelsshop kan du lige nu få ekstra gode priser på varer til sommeren og udelivet.
Du kan naturligvis også fortsat købe de mange spændende designvarer inden for bl.a. interiør, lyd, rejse og køkken til yderst attraktive priser.

Aktive medlemmer har modtaget koden på mail fra ubh@sagro.dk.


 

 

 

 


 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk