Nyhedsbrev juli 2021

God sommer!

 

Så står sommeren for døren og Landbrugsforhandlingerne er sat på pause.

Vi kan derfor kun håbe at ferien giver nye energi og overskud, så de politikkere, der står overfor store beslutninger med konsekvenser for fremtidens danske landbrug, huske at Danmark er et landbrugsland, hvis påvirkningen af klimaet globalt set udgør en forsvindende lille del og at vi har stolte traditioner for at producere mere med mindre. At flytte fødevareproduktionen til udlandet redder hverken os eller klimaet.

Arbejdspladser i landdistrikterne er på spil og vi kan kun forvente høj og sikker faglighed bag de politiske valg. Financieringen er også i fokus og det er kun rimeligt at samfundet bidrager økonomisk til den grønne omstilling i landbruget, som det er gjort i transportsektoren.

Ny teknologi er konstant under udvikling og her er Danmark også i top. Det fik vi syn for til medlemsarrangementet hos Welcon og Stiesdah i Brande, hvor vi fik indblik i en verden af stål og fremtidens innovation på klima og energiområdet.

En rundvisning blandt gigantiske stålkonstruktion til vindmølletårne og en gennemgang af Stiesdahls spændende udviklingsprojekter til lagring af energi og COvar på aftenens program. Tak til værter og deltagere for en spændene aften.

God sommer og god ferie til de heldige!


 

Husk arbejdsikkerheden!

 

Landbruget har desværre en kedelig rekord i arbejdsulykker. Populært sagt er det lige så farligt at være landmand, som at være soldat.

Pas ekstra på i sommervarmen. Ferievagtplanen kan byde på ekstra travlhed på bedriften og uvante opgaver til mange.

Tre små step kan hjælpe dig på vej:

Stop op – brug lige 10 sekunder på at
Tænke dig godt om – har jeg alt jeg skal bruge, er jeg instrueret, bør vi være to, er det rette tidspunkt for opgaven 
Arbejd – Når du har skaffet det nødvendige for at kunne udføre opgaven sikkert og effektivt

Find værktøj til at arbejde sikkert i landbruget her.


 

Undgå at høsten går op i røg!

 

Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet i gennemsnit over 300 gange til at slukke markbrand. I den rekordtørre sommer i 2018 skete det over 900 gange.

Du kan gøre dit for at undgå, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler:

Før høstarbejdet:
 Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
 Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
 Sørg gerne for noget ekstra udstyr ved marken, som evt. kan lave et brandbælte eller slukke en brand
 Tjek Brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes

Under høstarbejdet:

 Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner
 Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er
 Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj, tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt materiale
 Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering 
 Undlad tobaksrygning under høstarbejdet

Hvis uheldet alligevel er ude:

1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer ved udstigning
2. Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2
3. Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:
a. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner
b. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.
c. Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette
d. Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen
4. Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være ”synderen”, men også halmpresseren.

Følg risikoen for brand på Brandfare.dk
På Brandfare.dk finder du et brandfareindeks. Det kan du bruge til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrande. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende.

Se hvordan du selv kan omdanne traktoren til dit eget "slukningskøretøj" i udsendelse fra TV MidtVest. Klik her.


 

Vi ses til dyrskue i Aulum

 

Heldigvis åbner alting igen op efter corona-nedlukningen, og det gælder også dyrskuet i Aulum den 14. august kl. 9.00-16.00, hvor du kan møde bestyrelsesmedlemmer fra Herning-Ikast Landboforening og rådgivere fra SAGRO og Byggeri & Teknik på dyrskuepladsen i Aulum.

Kik forbi og få en snak om landbrug og rådgivning, samt den aktuelle politiske situation.

Der er også sjove aktiviteter for børn, hvor du og din familie kan laver mini-halmballer og maler korn til mel.

Læs mere om dagens program og praktiske oplysninger her.

Vi glæder os til at se Jer på et af årets eneste dyrskuer.


 

Biodiversitet- det kan du let selv gøre!

 

Foreningerne bag SAGRO opfordrer landmændene til at give naturen en hånd, og forbedre biodiversiteten hvor det er muligt.

En af de ting man let kan gøre, er at lade træer, grene og kvas ligge i læhegn efter beskæring.

Grenbunker, stammer og stubbe er gode steder at overvintre for mange forskellige arter af insekter. De tilbyder et tørt, lunt og beskyttet sted, hvor vindens kulde ikke får fat – en slags naturligt ”bihotel”. Opsamlede grene, kvas og stammer kan samles i bunker, og placeres et sted, hvor du ved, at de får lov til at blive liggende i lang tid. Snart vil biller og svampe begynde at nedbryde grenene, og det vil skabe levesteder for bierne.

 

Få flere gode ideer til at styrke den danske natur på Landbrug & Fødevarers side her.

 


 

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer

 

Næste og sidste ansøgningsrunde i 2021 er åben fra 17. august 2021 til og med 14. september 2021 kl. 12.00. Der vil i denne runde blive givet tilsagn om op til 450 mio. kr. i tilskud​.

Formålet med tilskudsordningen er at sænke energiforbruget i Danmark, og erhvervstilskuddet er et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. For at fremme konvertering fra fossil energi til el tildeles denne type sparetiltag en fordel i ansøgningsprocessen.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Uanset om man kan opnå tilskud, er det vigtigt at have fokus på at realisere et projekt, som både har lavt energiforbrug og god totaløkonomi.

Har du brug for kvalificeret rådgivning i forbindelse med realisering af energibesparelser, herunder vedr. din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Byggeri & Teknik I/S’ energirådgivere Gunnar Schmidt, direkte 99 99 23 19 eller Kurt S. Mortensen, direkte 99 99 23 18.

Hvis du vil vide mere kan du læse mere på Energistyrelsens hjemmeside her eller på Byggeri & Tekniks hjemmeside her.


 

Brug dine medlemsfordele- der er penge at spare!

 

Sidste nyt er gratis fragt i Fordelshoppen i hele juli måned, rabat på entre til Blomsterfestival i Tivoli Friheden og mulighed for OK benzinkort til privat brug.

Mange benytter også forsikring og pension samt rabatter til hotelophold, billigt arbejdstøj og briller hos Profiloptik.

Kig forbi Landbrug & Fødevarers hjemmeside under "Kontante medlemsfordele" her. Siden opdateres løbende. 

Medlemmer har modtaget relevante koder sammen med link til dette nyhedsbrev.


 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk