Nyhedsbrev februar 2022

Mod lysere tider...

 

Foråret og lyset er på vej nu! Dagen er i skrivende stund tiltaget med 2 timer og 7 minutter.

Alligevel er der udfordringer nok at tage fat på. Ikke mindst er økonomien i griseproduktionen udfordret af lave afregningspriser samt høje foder- og energipriser.

Vandplaner er i høring nu og frem til 22. juni 2022. Landbrug & Fødevarer kigger nærmere på det, og indleder med en konference på Christiansborg, der også kan følges online.

Jeg forventer høringssvar fra både Landbrug & Fødevarer og de lokale foreninger.
Mange steder i de 270 sider Vandområdeplaner henvises til Landbrugsaftalen, der endnu ikke er udmøntet, hvilket gør planen noget diffus. Vi bør muligvis koncentrere vores politiske indsats omkring second oppinion, som kan blive afgørende for en ny fremtidig vej mod "God økologisk tilstand" i al vand. Et paradigmeskifte er nemlig tiltrængt og nødvendigt.

Allerede nu ved vi, at årstidernes betydning for, hvor skadeligt kvælstoffet er for vandmiljøet, ikke er indregnet, hvilket også gælder for, hvor hyppigt vandudskiftningen er i fjorde og kystvand. Det er naturligvis kritisabelt og helt uacceptabelt! 

EU's landbrugsstøtte (CAP) er under forandring og udmøntning. Det vil for de fleste betyde lavere støtte og ny bureaukrati. Godt vi har SAGRO-husene fyldt med dygtige planteavlsrådgivere, der får styr på de nye regler og skemaer, når tid er! 

Heldigvis er vi i landbrugserhvervet omstillingsparate. "Det bliver godt igen", synger Poul Krebs. Det tror vi på! Og det kæmper vi i fællesskab for!

Coronarestriktionerne er væk, og det betyder mange aktiviteter af faglig og social karakter. Herunder kan du se de fire kommende arrangementer.

Vi håber at se mange – der er lidt for enhver!

Ses vi?

 


 

Kontingent 2022

 

Kontingentet for 2022 er netop opkrævet. 

Flere medlemmer har kontaktet Politisk sekretariat for yderligere forklaring på de opkrævede beløb, der naturligvis afhænger af medlemskategori.

Som medlem af Herning-Ikast Landboforening er du samtidig medlem i Landbrug & Fødevarer. Størstedelen af dit kontingent sendes videre til det nationale, politiske arbejde fra Axelborg.

I år opkræves de fleste medlemmer 0 kr. til din lokalelandboforening. Få medlemmer i udvalgte kategorier opkræves optil 300 kr. Det er blandt landets billigste.

Det lave lokale kontingent skyldes medejerskabet til SAGRO, hvor dele af overskuddet tildeles foreningernes politiske arbejde. Det kommer medlemmerne til gode i form af billig kontingent.

Alle kategorier og priser finder du her.

Vi takker for dit medlemskab. Uden det unikke fællesskab var der ingen til at tale landbrugserhvervets sag lokalt, nationalt og i EU.


 

En aften om "Etablering og ejerskifte"

 

Du inviteres til at deltage i arrangementet den 23. februar 2022 kl. 18.00 på Agroskolen.

Det er både for de unge, som gerne vil etablere sig og for de landmænd, som ønsker at sælge indenfor en årrække.

Program:
• Velkommen ved forstander Jeppe Bomann og viceformand for Landbrug & Fødevarer Lone Andersen
• ”Sådan kan du starte op, hvis du vil i gang med etablering” ved Ivan Damgaard, SEGES
• ”Det drømmer de nye unge landmænd om” ved Martin Rohde Andersen, formand for LandboUngdom Region Midtvest
• ”Fra drøm til virkelighed – Sådan kommer jeg i gang” ved landmændene Henrik Bovbjerg og Troels Hymøller
• ”Finansiering af drømmen” ved Laust Kulmback og Mathias Andersen, økonomi- og virksomhedsrådgivere, SAGRO
• ”Speed-dating” og ”gruppe-date” mellem de unge og de ældre

Arrangeret i et samarbejde mellem Familielandbruget VEST-Jylland, Herning-Ikast Landboforening, LandboUngdom Region Midtvest og Agroskolen.

Der serveres sandwich og det er gratis at deltage.

Tilmeld dig senest d. 16. februar her


 

En aften om "Vores vand"

 

Kom med til en aften om drikkevand og spildevand mandag d. 28. februar kl. 19.00 hos "herning vand",  Ålykkevej 5, Herning

Få ”Fup og Fakta” om vores drikkevand og spildevand og deltag i debatten.


Mød Jan Ravn Nielsen, afdelingschef og Niels Møller Jensen, adm. direktør fra Herning Vand

Program:
Del 1: Overløb og spildevand
De nye vandplaner med krav om ”God økologisk tilstand i al vand” har ensidig fokus på reduktion af kvælstof.
Men hvad med bidrag fra overløb af urenset spildevand?

Del 2: Drikkevand og pesticider
Har vi rent vand nok til fremtiden? Landbruget anvender gennemtestede og godkendte pesticider på dyrkningsfladen, men der findes punktforureninger fra ”fortidens syndere”.
Hvad betyder grænseværdierne og den nye pesticidaftale for sundheden og vandkvaliteten?

Tilmelding: ”Først til mølle” og senest 23. februar her.
Der serveres kaffe og kage og det er gratis at deltage.


 

En aften om regnskaber og Lene Beier

 

Tag med til en aften for medlemmer og ledsagere om tislige regnskaber og foredrag med Lene Beier: "Gir du en kop kaffe?"

Den 2. marts kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum.

Klima – indtægt eller udgift, ESG er det noget jeg skal tænke på?
v/afdelingsleder Lasse Frost og klima- og miljørådgiver Rasmus Frost

Foreløbige regnskabsresultater og forventninger til 2022
v/afdelingslederne Jacob Hvalkof og Søren Strebel

Udfordringer ved generationsskifte, også skattemæssigt
v/selskabsekspert Niels Peder Søgaard og direktør Palle Høj 

Gi’r du en kop kaffe?
Lene Beier fortæller, hvordan man laver et godt, personligt TV-program med helt almindelige personer som deltagere, og hvordan man kommer tæt på dem, uden det bliver grænseoverskridende. Det er en interessant tur bag kameraet på TV-programmer som Landmand søger kærlighed, Landmand jorden rundt, Beier bygger, Hjem til gården, En stor dag på godset m.fl.

Deltagelse er gratis!

Tilmelding senest mandag den 28. februar her. 


 

Generalforsamling 2022

 

Kom og deltag i foreningens generalforsamling den 21. marts.

Har du tid og lyst at stille op til bestyrelsen, så kontakt formand Sven Agergaard.
Gæstetaler er Ib Lauritsen, borgmester i Ikast-Brande Kommune.

Vi starter med spisning kl. 18.00.
Tilmelding og invitation til medlemmer fremsendes senere.


 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk