Nyhedsbrev september 2021

Efterårets landbrugsforhandlinger

 

Efteråret er over os og imens er forhandlingerne om landbrugets fremtid på sit højeste. Vi håber det bedste, men frygter det værste!

Landbrug & Fødevarer arbejder hårdt på den for erhvervet helt nødvendige opbakning til de blå partier og beregninger af bl.a. de økonomiske konsekvenser af regeringens udspil i form af tabte arbejdspladser i landdistrikterne. 

Forhandlingerne er komplicerede – ikke mindst fordi den indeholder hele tre elementer, der hver især er komplekse:

  • EUs landbrugsreform (CAP) med en reduceret økonomisk ramme og omfordeling mellem sektorerne, der venter på dansk udmøntning
  • Vandplan 3 med fokus på "gode økologiske tilstande" i vores vandøb, fjorde og have med krav om reduceret udledning af kvælstof
  • Klima med fokus på at begrænse temperaturstigning ved reduktion af drivhusgasser og CO2 

Sikkert er det, at rammevilkårene bliver forringet for dansk landbrug i fremtiden, men vi ønsker et bredt forlig, så ændringerne bliver langsigtede og mindst ringe!

Charmen ved vores erhverv er, at ingen år ligner hinanden. I år er ingen undtagelse for planteavlen. Årets høst kom i hus på trods af spredte byger, og det meste vintersæd ved at være sået. Nu kan vi kun håbe på godt vejr til at få bjerget de sidste kartofler og høstet majsen.

Udbytterne er meget varierende, da en del tog skade af maj måneds nedbør. Globalt er udbytterne dårlige, hvilket har fået afgrødepriserne til at stige til gavn for nogle og med store omkostninger for husdyrproducenterne.


 

Tak til værterne til Åbent Landbrug

 

55.000 danskere brugte søndagen på at se, hvor maden kommer fra

Hvordan ser et moderne dansk landbrug ud? Det fik knap 55.000 nysgerrige gæster svaret på i går, da 86 landmænd og fødevarevirksomheder over hele landet holdt Åbent Landbrug.

Der blev klappet kalve, hørt om grøntsagernes vej fra muld til Michelin-restauranter og hvordan man omdanner restprodukter fra landbrug og industri til grøn energi, da 87 landmænd og virksomheder i går åbnede dørene op og bød gæster indenfor til Åbent Landbrug.

Tak til de to lokale værter for deres indsats på dagen, hvor mange gæster lagde vejen forbi for at blive klogere på moderne, dansk fødevarerproduktion!

Åbent Landbrug er en fantastisk måde at vise landbruget frem for forbrugerne, hvor mange er kommet langt væk fra fødevarenes oprindelse.  


 

Har du styr på reglerne, hvis du vil fælde skov?

 

Hvis du i løbet at efteråret og vinteren påtænker at rydde et areal med skov og inddrage det i markdriften, skal du være opmærksom på at rydningen vil være omfattet miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Det betyder at du skal henvende dig til kommunen inden du går i gang med at fælde skoven, da kommunen skal vurdere, om rydningen af skovarealet vil have en større miljøpåvirkning.

Hvis kommunen vurderer, at rydningen ikke vil have nogle miljøpåvirkning, kan du gå i gang med at rydde skoven.

Reglerne gælder for alle skovarealer og ikke kun fredskov.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte naturrådgiver Nicolai Smed Kjær, nsk@sagro.dk  | Direkte tlf. 76 60 21 85  | Mobil  +45 25 57 99 77

 


 

Mange møder med klima på dagsordenen

 

I den sidste tid har formanden for din landboforening deltaget i flere møder med fokus på klima, vand og biodiversitet:

DK2020 i Herning Kommune, hvor målet er at "udvikle ambitiøse, lokale klimahandlingsplaner, som viser vejen til netto nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne".

Bæredygtig Herning: Indledende møde om kommende partnerskab omkring biodiversitet og klimakreditter.  

Storå Komité. Første opstartsmøde. Formålet er at udarbejde en helhedsplan for Storåen sammen med lodsejere, interessenter og de 3 kommuner: Holstebro, Herning og Ikast-Brande Kommuner

Vandplan 3 i oplandet til Ringkøbing Fjord. Informationsmøde for lokale politikere og foreninger med interesse for en lokalt forankret plan for bedre vandkvalitet i fjorden, herunder viden om kvælstof, vandudskiftning, slusepraksis, saltindhold og sandmuslingerne.

Klimadebatten er kommet for at blive! Landbruget er både en del af problemet, men også en vigtig del af løsningen!


 

Deltag i undersøgelse om lavbundsjorde

 

En gruppe journaliststuderende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole arbejder i øjeblikket på et større projekt omkring lavbundsjorde og CO2-udledning. 

De er meget interesserede i at høre landmændenes perspektiv på problematikken, og har udformet et kort spørgeskema, hvis omdrejningspunkt er landmændenes individuelle tanker og bekymringer omkring udtagningen af lavbundsjorde. 

Det tager omtrent 5 minutter at svare på.

Link til spørgeskema: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oLbCgbfpcE-ZmOtd_pQiZMf4jG91DqJJhAOAxvczaxlUNVNYVFg1UEZZT05YRUZaV0pCT1NZNEhYTi4u
Instruktører til 3 dages madskole søges

 

3 dage med madskoler bliver afholdt mandag til torsdag i efterårsferien i uge 42, hvor lokale instruktører er med til at gøre en forskel for børns madengagement og forståelse af råvarer.

Som frivillig instruktør på en madskole giver du viden om madlavning, kost og sund livsstil videre til børn og unge. Samtidig får du en uforglemmelig oplevelse med en masse glade børn og opbygger faglige kompetencer i blandt andet ernæringsformidling, didaktik og projektkoordinering, som kan skrives på dit CV.

Alle interesserede over 18 år kan blive instruktører på en madskole.

Det vigtigste for os er, at du har lyst og mod på at lave mad sammen med børn. 
Er du under 18 år, kan du blive medhjælper på en madskole.

Læs mere her eller tilmeld dig allerede nu.

Alle instruktører modtager et diplom som bevis på deres deltagelse.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på madskoler@4h.dk eller tlf. 3339 4277.


 

 

Sæt kryds i kalenderen

 

Sæt allerede nu kryds i kalendere til den kommende tids spændende medlemsarrangementer:

13. oktober kl. 9.00: Fremtidens landbrug om generationsskifte og ejerformer på Bygholm Landbrugsskole. Læs mere og tilmeld dig her.

25. oktober kl. 19.00: "Det er helt vildt" om hjortevildt, bævere og ulve. Læs mere og tilmeld dig her.

28. oktober kl. 17.30: Mød spidskandidaterne til kommunalvalget på Herningsholm Erhvervsskole i samarbejde med Erhvervsrådet, Herning og Ikast-Brande

15. november kl. 18.00: Medlemsmøde med Lindy (fra TV-serien: "Rigtige Mænd") på Agroskolen i samarbejde med LandboUngdom. Invitation under udarbejdelse.


 

Dine kontante medlemsfordele

 

Som medlem af landboforeningen og Landbrug & Fødevarer har du mange forskellige medlemsfordele, og de bliver løbende opdaterede.

De sidste nye aftaler er rabat hos Thiele og Bog & Idé samt opnå nye priser på landbrugsdiesel og fyringsolie hos OK.

Du kan finde alle de opdaterede medlemsfordele her.

Mere information og koder er vedlagt i mailen med link til dette nyhedsbrev.


 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk