Nyhedsbrev november 2020

Tak til Martin og tillykke til Søren!

 

Årets delegeretmøde blev en lidt trist corona-affære. Uden den vanlige mulighed for at pleje nye og gamle netværk. Uden at kunne hilse af med den afgående formand og uden at fejre den nyvalgte formand, hvilket ellers havde været på sin plads. 

Bestyrelsen og et begrænset repræsentantskab fulgte live-optagelserne fra Kongrescenteret, der efter en lidt forsinket start ellers forløb godt. 

TAK til Martin Merrild for 8 gode år. Vi forventer at kunne sige ordentlig tak, når vi igen kan mødes.

TILLYKKE til Søren Søndergaard! Vi glæder os over at en SAGRO-forening har "leveret" endnu en spidskandidat til Landbrug & Fødevarer og vi glæder os til samarbejdet.

Inden Delegeretmødet var færdigt, havde Statsministeren lukket for den danske minkbranche. Vi er alle stadig i chok.


 

Minkbranchen i chok!

 

De allerfleste har den dybeste medfølelse med hele minkbranchen, der lukkes grundet mutationer af corona i minkene.

Manges livsgrundlag, identitet og levevej bliver revet væk – både for ejere, ansatte, familie og børn på farmene og i følgeerhvervene.

Er du bekymret for din nabo eller bekendte, så tøv ikke med at henvende dig. For de fleste mennesker er det hårdt at blive undgået af andre i en krisesituation.

SAGRO og foreningerne tilbyder hjælp til de berørte.

Kontakt socialkonsulent Karen Aagaard (60 24 63 69) eller Bente Bendix (28 96 77 12)

Beredskabspræstens akutnummer i Region Midtjylland: 40 20 22 55

Region Midtjylland krisetelefon til minkavlere og medarbejdere: 78 47 47 54

For faglig rådgivning kontakt SAGRO: 70 21 20 40

 

Vi vil afholde møde for minkavlerne, så snart der er nyt om erstatningsordningerne.

 


 

Mulig forurening fra mink-massegrave

 

Massegrave til døde mink har skabt forståelig vrede og bekymring blandt naboer. Udover lugtgener under arbejdet og risiko for spredning af corona fra de døde mink, er frygten for udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet i de kommende år også bekymrende.

Tilladelserne til massegravene er kørt igennem systemet i rekordfart.

Landbrug & Fødevarer er også opmærksomme på alle de faglige aspekter og er behjælpelige med at udforme de rette spørgsmål til brug i det kommende samråd med ministeren. 

Her vil løbende målinger omkring gravene i form af såkaldte "pejleboringer" blive forlangt. Dermed kan evt. forureninger opdages i tide og afværges.

Foreningen arbejder på at klarlægge om der er mulige klageadgange.


 

Undgå demonstrationer

 

Kopenhagen Fur og Landbrug & Fødevarer melder klart ud at nye traktor-demonstrationer i de store byer på lørdag formiddag ikke er til gavn for de igangværende forhandlinger om erstatninger og kompensationer til minkavlerne.

Vi skal være forsigtige med at skabe unødig gene for befolkningen, da folkestemningen let kan ændres i negativ retning.

Corona har haft mange menneskelige og økonomiske omkostninger for minkbranchen, men også for andre erhverv i Danmark og i hele verden.

Pressens opmærksomhed har været gigantisk over de sidste uger, hvor tv, radio og aviser har fortalt om alle tænkelige vinkler omkring branchen; det menneskelige, det økonomiske, det dyreetiske omkring aflivningerne, det miljømæssige ved massegravene, det juridiske, Cluster 5 og det politiske ansvar. Befolkningen er fulde af sympati overfor minkavlerne, deres familie og de ansatte i den yderst vanskelige situation, hvor levebrød og livsværk rives væk.

På trods af at minkbranchen er ekstremt hårdt ramt og processen har været helt forfærdelig og i strid med Grundloven, vil jeg opfordre mine medlemmer til ikke at deltage i demonstrationer i de store byer på lørdag.

Selvom uvisheden er svær, så er forhandlingerne i gang, og folkestemningen er lige nu med minkavlerne.


 

Arbejdstilsynet og vandrende arbejdskraft

 

Arbejdstilsynet har igangsat et nyt målrettet tilsyn for at forebygge coronasmitte i brancher med udenlandsk arbejdskraft.

Omkring 50 tilsynsførende fra Arbejdstilsynet vil den kommende tid gennemføre målrettede tilsyn for at forebygge coronasmitte på landets byggepladser, landbrug, skovbrug, restauranter og slagterier. Brancherne er udvalgt, fordi der typisk er stor brug af vandrende arbejdskraft. Det sker som led i regeringens initiativer for at forhindre coronasmitte fra vandrende arbejdskraft i Danmark.

Der er fokus på smitteforebyggelse blandt "vandrende arbejdskraft" herunder afstand mellem medarbejdere i arbejdssituationer og ved pauser, håndhygiejne og rengøring i frokostrum, toiletter, fælles udstyr og kontaktpunkter.

Læs mere her:

Branchevejledning

Arbejdstilsynets informationsmateriale 


 

Gratis og fleksibel danskundervisning

 

Har du udenlandske medarbejdere og taler I dansk sammen? Alle udenlandske medarbejdere kan få gratis sprogundervisning indenfor de først 5 år af deres ophold.

Vi oplever et stigende problem med udenlandsk arbejdskraft i landbruget, som efter 5 år i Danmark ikke længere har ret til gratis danskundervisning.

Derfor er det vigtigt at arbejdsgiver og medarbejdere er bekendt med muligheden for at få gratis undervisning.

Erfaringen viser at mange udenlandske medarbejdere, der kun planlægger et kort ophold i Danmark bliver her i flere år. 

De der kommer hertil med deres familier er ofte stabil arbejdskraft, og hvis ikke ægtefællerne også er beskæftiget i landbruget, kan de ofte få job i sundhedsvæsnet, hvor der også mangler arbejdskraft.

Børnene skal i danske daginstitutioner og skoler og de har også brug for dansk kundskaber.

Tilbuddet om undervisning er meget fleksible. Sprogskolen kan komme ud på bedriften, i landsbyen eller hvor der kan samles et hold på ca. 10 personer.

Vi arbejder i bestyrelsen på at få afdækket behovet og mulighederne for opstart af hold i vores område. 

Er det aktuelt for dine medarbejder, så tøv ikke med at kontakt os.


 

Landbrugsstyrelsen tilbagebetaler 116.000 kr.  

 

Ved fælles indsats mellem SAGROs Politiske Sekretariat, Landbrug & Fødevarer og en vedholdende landmand, Anders Dyrberg i Sunds, er det nu lykkedes at få Landbrugsstyrelsen til at ændre praksis, så opdyrkning af 0,37 ha §3-udpeget jord ikke længere bliver betragtet som en overtrædelse med krav om KO. Landbrugsstyrelsen har nu tilbagebetalt 116.000 kr.

Vi har en klar forventning om at Landbrugsstyrelsen af egen drift selv genoptager sager, hvor de fejlagtigt har krævet en tilbagebetaling af EU-støtte. Har du en lignende sag og ikke får en tilbagebetaling af de fejlagtigt opkrævede beløb, kontakt da din planteavlsrådgiver.

Med udgangspunkt i denne sag har Landbrugsstyrelsen ændret praksis for hvornår støttetræk kan forekomme når en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav (KO-krav) vedrørende beskyttelse af natur sker uden for Natura 2000.

Specifik er bemærkningerne til krav 1.23

  • Ved ændring mener vi en ændring af områdets naturtilstand som beskrevet i den gældende vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet om naturbeskyttelseslovens §3-beskyttede naturtyper.
  • For at en tilstandsændring er en overtrædelse af KO-kravet, skal ændringen have fundet sted indenfor de seneste fire år. Tilstandsændringer foretaget tidligere end det, vil ikke være en overtrædelse af KO-kravet.

I vejledningen beskrives følgende:

Hvis du på dine arealer opdager forhold, som du ikke er ansvarlig for, og som strider mod beskyttelsen af arealerne, skal du straks anmelde det til din kommune. Det kunne f.eks. være, hvis andre borgere har henslængt affald på dine arealer. Hvis en overtrædelse er resultatet af en handling eller en undladelse, som ikke direkte kan tillægges dig, vil du ikke kunne blive KO-sanktioneret for overtrædelsen.

Læs hele historien her.


 

Gratis online medlemsmøde og webinar

 

Næste on-line møde har titlen: "Den fælleseuropæiske landbrugspolitik" torsdag den 19. november kl. 16:00

Bliv klogere på udviklingen med den fælleseuropæiske landbrugspolitik, Farm to Fork og biodiversitet i EU

EU-politiks chef i Landbrug & Fødevarer Niels Lindberg Madsen og afdelingsleder af Landbrug & Fødevarers kontor i Bruxelles vil fortælle om hvordan de arbejder med fremtiden for den fælleseuropæiske landbrugspolitik. Hvordan ser forløbet ud i lyset af et kommende Brexit, hvornår falder CAP’en på plads og hvad betyder Farm to Fork egentlig for mig som landmand?

Tilmelding: https://peternissen.typeform.com/to/LGwaUILj

Alle tilmeldte modtager link til optagelser fra mødet.

 

Gratis webinar: Landmand & Leder. Torsdag den 19. november kl. 13-15​

Deltag og hør mere om emnerne Ti gode bud på ledelse i landbruget”, sådan kommer du blandt TOP 2 af Danmarks bedste, og ”Verdens bedste arbejdsplads”.

Læs mere her og tilmeld dig her.


 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk