Nyhedsbrev oktober 2022

Formanden har ordet

 

Høsten er i hus – og hvilken høst!

Efter et meget tørt forår, skulle det alligevel vise sig at vi fik vejrforhold som endte med at kunne give de fleste den bedste høst i mands minde – og tilmed med gode priser for planteavlerne. Til gengæld oplever vi nu høje foderpriser hos husdyrsproducenterne og omkostninger der stiger alle steder.

Energi er pludselig blevet den helt store joker. Fra Herning-Ikast landboforening har vi været inde og undersøge hvordan situationen politisk er skruet sammen, og der bliver skubbet på politisk i håb om at kunne få tingene ændret.

Efter et år med mere politisk medvind for erhvervet end ofte set, så står vi uforstående overfor den kendsgerning, at Danmark som eneste land i EU af politiske årsager vælger at gå enegang med indførsel af de 4 % brak – ikke mindst når man tænker på den helt særlige situation med mangel på fødevarer som krigen i Ukraine m.v. har sat os i. Herning-Ikast Landboforening har i samarbejde med SAGRO ønsket at kaste lys over en særlig situation som reglerne har påført et medlem i foreningen. Læs mere her: Har ligget brak i 20 år, men skal alligevel omlægges for at leve op til krav (sagro.dk)

Et folketingsvalg står snart for døren. Ingen ved endnu hvornår folketingsvalget udskrives, men det kommer – og så er det om at være klædt bedst muligt på. Herning-Ikast Landboforening bidrager som forening ikke økonomisk til konkrete partier eller enkelt-kandidater. Men vi vil gerne opfordre medlemmerne til selv at bidrage med økonomisk støtte til de kandidater eller partier som I hver især måtte sympatisere med. 

Herning-Ikast landboforening har haft travlt i de seneste par måneder, hvilket vil fremgå af de efterfølgende indlæg. Åbent landbrug gav fulde huse. Der er blevet afholdt et særligt arrangement for lokale folketingspolitikere og folketingskandidater. Der har været afholdt møde for lodsejere om muligt klima-lavbundsprojekt ved Ulkær Mose syd-øst for Ikast – et møde som resulterede i igangsættelse af et forprojekt på op mod 1000 Ha og meget mere.

Sidst men ikke mindst vil jeg benytte lejligheden til at minde medlemmerne om, at deadline for tilmelding til gratis deltagelse i foreningens 175 års jubilæumsfest udløber den 13. oktober 2022!

Der er allerede omkring 300 deltagere som har tilmeldt sig til festen, som finder sted den 11. november 2022 i Herning. Så hermed en opfordring til, at de som endnu ikke er blevet tilmeldt får gjort noget ved sagen – og meget gerne med et skub til naboen, så de også lige husker at komme med. Så bliver det endnu hyggeligere for os alle!

Vi ses til Jubilæumsfesten! 

 

  


 

Åbent Landbrug gav fulde huse!

 

3. søndag i september åbnede Ulrik og Mabritt Kjærgaard Jacobsen stalddørene på Kjærgaarden Holstein ved Sunds, hvor mere end 1.200 gæster besøgte malkekøerne. Det skete for 2. år i træk og parret med familie og venner nød at vise bedriften frem for de mange besøgende i samarbejde med Herning-Ikast Landboforening.

Også Skåphusgaard ved Ilskov bød familien velkommen i maskinhuset og på markerne. Ca. 250 gæster havde valgt at lægge vejen forbi Annette Dam og familiens bedrift for at se på planteproduktion og store maskiner.

Det var en dejlig dag fyldt med glade og nysgerrige mennesker. Det er skønt at kunne vise landbruget frem for så mange lokale familier som i den grad nyder at kunne opleve livet og folket på landet. Tak for besøgene og tak til værterne!

De deltagende landbrug fik vist mange facetter af deres produktioner - vist hvordan der arbejdes med at gøre bedrifterne bedre og at man har fokus på klima og biodiversitet. Vi skal videreudvikle – ikke afvikle!


 

LF-MidtVest’s temadag ”Tour de landbrug” for lokale folketingspolitikere og folketingskandidater.

 

Det var også budskabet til 8 lokale folketingspolitikere og folketingskandidater, da Herning-Ikast Landboforening i starten af september i regi af LF MidtVest fremviste Sven Agergaard griseproduktion Skjoldborg syd for Herning. Politikerne deltog i besigtigelse af produktionen og efterfølgende i et møde med information og debat om vigtige barrierer for udvikling af det lokale landbrug. Politikerne gav udtryk for stor interesse for landbrugserhvervet og ønskede gerne løbende at blive holdt orienteret om aktuelle og vigtige emner fra det lokale landbrug. Det vil vi sørge for at de får!


 

Det er ved at være sidste ombæring for indgåelse af de frivillige aftaler om BNBO

 

BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) - Hvordan du får en aftale om BNBO på dine jorde - hør podcast: https://open.spotify.com/episode/2Sae5ClwfTk5lHa4sv8RCc

For at sikre lodsejerne med BNBO bedst mulige kort på hånden i forbindelse med indgåelse af frivillige aftaler, indbyder Herning-Ikast Landboforening hermed de lodsejere, der har BNBO arealer i foreningens område til orienteringsmøde.

Fristen for at indgå frivillige aftaler er, som tidligere nævnt, udgangen af 2022. Da det ofte er tidskrævende processer, er det vigtigt at du er proaktiv nu, hvis du er interesseret i frivillige aftaler på dine arealer.

I Politisk Sekretariat har vi på det seneste erfaret, at vandforsyningsselskaber i Herning Kommune udsender udkast til kompensationsaftaler for BNBO. Vores oplevelse er, at flere af disse udkast til aftaler

 • Ikke indeholder alle de elementer der skal være i en sådan aftale
 • At kompensationerne der tilbydes, er for lave
 • At sanktioner der iværksættes, hvis aftalen ikke overholdes, ikke er proportionalt med erstatningen der gives
 • At der mangler aftale om, at kompensationen udbetales på ekspropriations lignende vilkår

Da vi kun har set nogle af aftalerne, der er fremsendt, kan der være andre forhold som også bør påklages.

For at sikre lodsejerne med BNBO bedst mulige kort på hånden i forbindelse med indgåelse af frivillige aftaler, indbyder Herning-Ikast Landboforening hermed de lodsejere, der har BNBO arealer i foreningens område til orienteringsmøde. Her vil vi gennemgå hvad vi mener aftalerne bør indeholde.

Mødested: SAGRO, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Mødetid: Onsdag, den 5. oktober 2022, kl. 17.00 – 18.00

Dagsorden: Orientering om ovenstående v/ Niels Kristian Fruergaard

Tilmelding til mødet skal ske til Villy J. Larsen på vjl@sagro.dk senest 4. oktober 2022, kl. 12.00.


 

Møde for lodsejere om muligt klima-lavbundsprojekt ved Ulkær Mose syd-øst for Ikast resulterede i forprojekt

 

Torsdag aften - 22.09.22 - blev der afholdt informationsmøde om et muligt klima-lavbundsprojekt ved Ulkær Mose sydøst for Ikast. Indkalder til mødet var Naturstyrelsen, kommunen samt Herning-Ikast Landboforening og Familielandbruget VEST-Jylland.

Der var godt 70 fremmødte så interessen for emnet var stor - og spørgelysten var stor efter den indledende information var givet fra Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og SAGRO som indlægsholdere.

Resultatet af mødet blev at Naturstyrelsen nu iværksætter et forprojekt, som vil kunne blive et beslutningsgrundlag for både lodsejere og myndigheder når beslutning om endelig projektgennemførsel vil skulle tages om anslået et år eller to. Det samlede areal udgør godt 1000 Ha og omfatter op mod 100 lodsejere.


 

Herning-Ikast Landboforening inviterede til gratis Ishockeykamp

 

36 medlemmer af Herning-Ikast Landboforening inkl. familie og medarbejdere havde valgt at tage imod gratis billetter til ishockey i Herning (300922) da Blue Fox mødte fredag aften mødte Esbjerg i et lokalt opgør, der endte 4 – 1 til Herning. Det blev en hæsblæsende aften – men også en aften med mulighed for lidt kollegial hygge i pauserne.

Tak for Herning Blue Fox for de sponserede billetter i dagens anledning. Ishockeykamp kan varmt anbefales!


 

Herning-Ikast Landboforenings 175 års jubilæumsfest har flot opbakning

 

Forleden rundede vi 300 tilmeldte deltagere til Jubilæumsfesten, som finder sted den 11. november 2022. Det bliver et brag af en fest!

Deadline for tilmelding er den 10. oktober 2022, så du og din nabo kan stadig nå at tilmelde jer!

Tilmelding kan ske via dette link: HERNING – Jubilæumsfest Herning-Ikast Landboforening (sagro.dk)

Bemærk: Deltagelse i festen er gratis for medlemmer og indbudte gæster med ledsagere – hvorfor tilmelding er nødvendig og bindende.


 

Herning Vores vand – medlemsarrangement den 13. oktober 2022, kl. 19.00 – 21.30

 

Herning-Ikast Landboforening inviterer medlemmer til møde om drikkevand og spildevand

For yderligere inspiration se desuden følgende link: Styr på spildevandsudledning – ja tak! (lf.dk)

 

Kom og få ”Fup og Fakta” om vores drikkevand og spildevand og deltag i debatten.
Mød Jan Ravn Nielsen, teamleder, Produktion og Niels Møller Jensen, adm. direktør fra herning vand

Bliv klogere på emner som:

 • Den aktuelle situation omkring overløb af spildevand
 • Fremtidig monitorering og tiltag der fremover vil forhindre eller mindske risiko for overløb
 • Har vi rent vand nok til fremtiden?
 • Hvad betyder grænseværdierne og den nye pesticidaftale for sundheden og vandkvaliteten?
 • Årsager til lukning af boringer
 • Frivillige aftaler i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Hvad er status?

Tid:                     Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 19.00 - 21.30
Sted:                  herning vand, Ålykkevej 5, 7400 Herning

Tilmelding: se link: UDSAT: HERNING – Vores vand (sagro.dk)


 

Kontante medlemsfordele

 

Landbrug og Fødevarer har indgået et samarbejde med Dansk Tandforsikring om et attraktivt tandforsikringsprodukt, som alle medlemsvirksomheder kan tegne - både til virksomheden og til landbrugsfamilien, så nu er der endnu en god grund til at smile !!

Tænderne er den eneste del af kroppen, hvor det offentlige sundhedsvæsen ikke hjælper til, når tandsygdomme og ældeskader rammer. Derfor kan man med en tandforsikring sikre både sin families og sine medarbejderes tandsundhed ved at tegne en tandforsikring.

Den samlede præmie er fuldt fradragsberettiget for virksomheden. Medarbejderne bliver beskattet af præmien, mens alle udbetalinger fra forsikringen er skattefri. Forsikringen dækker behandlinger med op til 80%.

 

Sådan fungerer den:

 

 • Man går til tandlægen
 • Regningen betales og indberettes via ens private profil hos Dansk Tandforsikring
 • Alternativt kan regningen overføres elektronisk af tandlægen, hvis de bruger systemet ”DentalSuite”
 • Der udbetales refusion hver mandag, og pengene indsættes direkte på NemKonto

Se mere om det nye medlemstilbud på nedenstående link samt på medsendte pdf:

 

https://dansktandforsikring.dk/lf/


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk rådgiver
Villy Juul Larsen
Tlf. 20 23 85 49
vjl@sagro.dk