Nyhedsbrev juli 2022

Sommeren er over os!

 

Med et meget tørt forår, som gav os minder om 2018, har den sidste tids regnvejr heldigvis reduceret tørkeindekset en smule. Markvanding er stadig en nødvendighed mange steder, og i samarbejde med flere landboforeninger har vores Taskforce Markvand besluttet at hænge bannere op i landskabet med budskabet om, at vanding også er godt for klimaet, da højere høstudbytte giver mindre klimapåvirkning pr. enhed.

Høringssvar til Vandområdeplaner 2021-2025 er indsendt i samarbejde med de omkringliggende foreninger for hovedvandområderne Vadehavet og Ringkøbing. Vi har fokus på bl.a. årstidsvariation, vandskifte og slusepraksis, som vi ikke mener indgår i tilstrækkelig grad i modelberegningerne. Vi anbefaler stærkt, at Vandplanerne får lokal forankring, og at der sættes økonomiske midler af til yderligere forskning. 
Du kan læse vores høringssvar her.

Det har været en begivenhedsrig uge, hvor Minkkommissionen kom med deres rapport, og ministrene holdt endnu et pressemøde.
Selvom rapporten konkluderer, at det var klart ulovligt at myndighederne og regeringen beordrede alle mink aflivet, og selvom 10 embedsmænd får særdeles hård kritik, så er det endnu uvist, hvilke følger det får. Sagen er slet ikke slut endnu, hverken for regeringen eller de mange minkavlere, som fik frataget deres levebrød.

Grøn skattereform for energi og industri er nu landet, mens forhandlingerne om CO2e-afgift for landbruget og de biologiske processer kommer til efteråret. Første del af aftalen berører dog også landbrugserhvervet ved at dieselolien bliver mere end 1 kr. dyrere pr. liter end i dag. En urimelig afgift, da der ikke er alternative drivmidler til traktorerne endnu. Borgmestre og lokale folketingskandidater skal kende konsekvenserne ved en evt. CO2e-afgift på de biologiske processer, som vi have enorme økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser i landdistrikterne.    

Weekenden har også været ud over det sædvanlige med Landsskuet i Herning, Landsstævnet i Svendborg og tre etaper af Tour de France i Danmark. Der har været stor opbakning til det hele og Danmark og foreningslivet har vist sig på smukkeste vis.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer! 


 

Tak for besøget til Landsskuet 2022

 

Efter et par år uden Landsskuet, så var alt igen, som det plejer på Dyrskuepladsen.

Land og by møder hinanden, og på SAGRO og ejerforeningens stand var der besøg af både kunder og medlemmer. 
Grøn omstilling var vores tema, og det gav mange gode drøftelser mellem kunder, medlemmer og rådgivere.

Mange børn var også forbi og Tartelet Thomas' nye tøj (halv side farmer og halv side business) gav mange spørgsmål og undrende blikke. 

Tak for besøget. Vi ses i 2023.


  

Fremtidig landmandsejet biogasanlæg i Ikast

 

Der var stor interesse for at høre mere om et fremtidigt landmandsejet biogasanlæg ved Ikast. Omkring 70 personer deltog i informationsmødet den 28. juni hos SAGRO i Herning.

Der var flere faglige indlæg om biogas og pyrolyse fra SEGES og Stiesdal samt politiske vinkler fra Steen Bitsch fra Vestjyllands Andel og Thor Gunnar Kofoed, Landbrug & Fødevarer.

Spørgelysten var stor, og der er på nuværende tidspunkt mange uafklarede parametre om økonomi, placering, selskabsform, biomasse tilrådig og meget mere.

Der var opbakning til at Initiativgruppen fortsætter arbejdet, og indkalder til stiftende generalforsamling i leverandørforeningen i august 2022.

Er du interesseret i at blive medejer eller leverandør til det nye biogasanlæg kan du uforpligtende tilmelde biomasse her.


 

Gratis tjek af dine lavbundsjorde

 

Foreningerne bag SAGRO har besluttet at give en hjælpende hånd til igangsættelse af flere lavbundsprojekter. Der er behov for hurtig handling nu på frivillige kollektive virkemidler. Der er forskellige puljer, som kan ansøges, og det kan være vanskeligt at få overblik over, om der er potentiale på din ejendom.

Derfor kan du nu som medlem får en gratis screening af dine arealer.

Udfyld denne formular og du vil blive kontaktet af en rådgiver: https://www.sagro.dk/faa-et-tjek-af-lavbundsjord-kun-for-medlemmer

Tilbuddet gælder "først til mølle" og så længe "lager haves".


 

Har du din BNBO aftale på plads?

 

Lodsejere med en boring til almen vandforsyning (hovedsageligt vandværksboring) på deres jord, står overfor at kunne indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift i BNBO. Aftalen skal indgås mellem lodsejer og vandværk, men kommunen skal godkende indholdet i aftalen. Som hjælp til at lette processen har SEGES Innovation i samarbejde med Danske Vandværker og DANVA udarbejdet skabeloner til aftale- og deklarationstekster. Teksterne kan bruges til at sikre, at der indgås en fair aftale for alle partnerne. Har du brug for teksten, så tøv ikke med at kontakte Politisk rådgiver Villy J. Larsen på vjl@sagro.dk eller 20 23 85 49.

De frivillige aftaler skal være indgået inden udgangen af 2022, så hvis vandværket endnu ikke har rettet henvendelse til dig, så er her en opfordring til selv at være opsøgende på at få lavet en frivillig aftale. Fra 2023 vil der blive indført generelle regler med forventeligt mindre attraktive kompensationer til følge. De generelle kompensationer forventes at stille lodsejeren mindre fordelagtigt i forhold til de muligheder der er ved at indgå en frivillig aftale.


 

Sæt kryds i kalenderen

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til de kommende medlemsaktiviteter:

02.08: Aftentur til Naturnationalpark Stråsø. Det er gratis for alle medlemmer i SAGROS ejerforeninger at deltage. Læs mere og tilmeld dig her. 

13.08: Aulum dyrskue. Kig forbi foreningernes stand og få en T-shirt og en snak om aktuelle politiske emner. Dyrskuet er åbent fra kl. 9.00 til 16.00.

11.11: Jubilæumsfest. Vi fejrer foreningens 175 års jubilæum i MCH Herning Kongrescenter. Gratis for medlemmer. 

 


 

Kontante medlemsfordele

 

Som medlem af en landboforening har du nu mulighed for at opnå ekstra gode priser i L&F Fordelshoppen. 

Brugernavn og adgangskode er vedhæftet i mailen med dette nyhedsbrev.

Medlemmer kan få rabat på mange forskellige ting, som forsikringer, arbejdstøj, briller, hoteller og oplevelser.

Listen opdateres jævnligt og du finder alle dine medlemsfordelene her.


 


Formand
Sven Agergaard
Tlf. 40 82 44 88
agergaard@agropartnere.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk